Elinvoimaisempaa Espoota rakentamassa

Kuntavaaleissa keskiöön nousevat paikalliset kysymykset ja erityisesti hyvinvointipalvelut – ne, joita ihmiset arkipäivässään käyttävät ja tarvitsevat. Alla olen jäsennellyt muutaman, itselleni keskeisen vaaliteeman tästä näkökulmasta.

Paikallinen päätöksenteko ei kuitenkaan tapahdu tyhjiössä – ei etenkään Espoossa, Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa. Pidän tärkeänä, että espoolaiset päätöksentekijät osallistuvat aktiivisesti valtakunnan politiikkaan, tekevät yhteistyötä Helsingin ja Vantaan kanssa ja tuovat espoolaista näkökulmaa myös kansainvälisiin keskusteluihin. Omalta osaltani pyrin vaikuttamaan laaja-alaisesti ja monipuolisesti elinvoimaisemman pääkaupunkiseudun (metropolin) rakentamisen hyödyksi.

Tapiolan koulut on saatava kuntoon

Useammasta suunnasta on kuulunut viestiä siitä, kuinka Tapiolaan on muuttanut viime vuosina lapsiperheitä nimenomaan hyvien koulujen ja palveluiden perässä. Tällä hetkellä kuitenkin sekä Jousenkaaren että Aarnivalkean koulut ovat käyttökiellossa homeen takia.

Koulut ja päiväkodit ovat tavallisen perheellisen arjen ydinasioita – tulevaisuus rakennetaan kouluissa. On hyvä, että homekoulujen tilanteeseen on puututtu, mutta esim. Tapiolan uimahallin remontin farssi kehottaa seuraamaan tilannetta jatkossakin erittäin tarkasti. Tulevan valtuuston on seurattava tarkasti, että remontit hoidetaan kunnolla ja väistötilat löytyvät.

Samalla pitää seurata, ettei samoja koululaisia seuraa homeongelmat yläasteilla – opetusvirastolta pitää vaatia antennien asettamista siten, että mahdolliset ongelmat havaitaan etukäteen ja niihin reagoidaan suunnitelmallisesti.

Positivista on, että Tapiolan koulun ja lukion remontti onnistui ja hieno rakennus saatiin viime syksynä uudelleen käyttöön.

Espoolaisena valtuutettuna tulen huolehtimaan siitä, että Tapiolan kouluongelma ratkaistaan. 

Lisää päiväkotipaikkoja

Tapiolan päivähoitotilanne on heikko.

On uskomatonta, että Espoon päivähoitopaikkojen pulasta puolet koskee Tapiolaa, kasvavaa Espoon helmeä, jonne lapsiperheitä muutta ja mm. peruskouluisten määrän ennakoidaan kasvavan +11% 2021 mennessä.

Vaikka Pohjois-Tapiolaan ollaan avaamassa uutta päiväkotia, se ei poista ongelmia etelämmässä ja keskustan alueella. Valittavan valtuuston sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan on varmistettava, että myös Tapiolassa saa päivähoitopaikan jatkossa ajoissa, ja että ryhmäkoot pysyvät kohtuullisina. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Tapiolan keskustan alueella tarvitaan yksi ihan uusi kunnallinen päiväkoti.

On erinomainen asia, että Espoossa ei rajoitettu tällä valtuustokaudella subjektiivista päivähoito-oikeutta mm. Kokoomuksen kannatuksesta huolimatta.

Tapiolan alueelle (etelä/keskusta) tarvitaan valtuustokaudella uusi päiväkoti.

Veronkorotus on liian helppo ratkaisu

Usein jos kaupungilla menot kasvavat nopeammin kuin tulot, ratkaisu on korottaa veroja. En kannata tätä menettelytapaa. Espoo on vauras kaupunki, jonka pitää kammata oman palvelutuotantonsa tehokkuus ja käyttää tarvittaessa rahastoissa olevia pääomia infra- ja hyvinvointi-investointeihin.

Sote-uudistus lohkaisee merkittävän osan sekä kuntien tehtävistä ja kustannuksista että verotuloista. Jäljelle jäävät tehtävät kuten opetustoimi ovat tärkeitä, mutta olen varma että tuottavuutta kehittämällä ja ylimääräisiä kustannuksia välttämällä pystymme rahoittamaan tulevat tehtävät nykyisellä veroasteella.

Kriittisesti veronkorotuksiin – espoolaisten tuloveroprosentti 18% on aivan riittävästi.

Tapiolan Urheilupuisto ja lähiliikunta

Tapiolan urheilupuiston kehittämiseen tarvitaan uutta ryhtiä ja yhteistä suunnitelmaa. On hyväksyttävä, että alueen kehittämisessä pitää yhteensovittaa kolmenlaiset intressit:

  • Kaupungin tarve uudelle asuntotuotannolle kalliin metroinvestoinnin varteen.
  • Huippu-urheilun tarve uusille harjoittelutiloille ja mm. uudelle jalkapallostadionille’
  • Tavallisten kaupunkilaisten, seurojen ja junnujen mahdollisuus saada kohtuuhintaisia harjoitteluolosuhteita hyvien liikenneyhteyksien varreelta.

Niin kauan kun Urheilupuiston alueelle yritetään jyrätä eteenpäin jokin näistä intresseistä edellä, pieleen menee. Kaupungin on pystyttävä nyt tuomaan eri osapuolet yhteisen pöydän ääreen, ja luotava kuvio, jossa kaikki voivat voittaa.

Pidetään huolta siitä, että jos kaupunki osallistuu Urheilupuiston investointikustannuksiin, kaupunkilaisten lähiliikunta ja seurojen junioritoiminta saavat riittävät – kohtuuhintaiset – toimintaedellytykset. Junnujen harrastusmaksuissa pitää pyrkiä kohtuuteen, tämä on kaupunginkin vastuulla.

Nämä 4 pääteemaa määrittävät työskentelyäni Espoon valtuustossa. Näiden lisäksi on monta muuta tärkeää asiaa, jotka on hoidettava kuntoon.

Jäikö jotain puuttumaan? Ota yhteyttä vkopra@gmail.com